yan-yana

z. Yanaşı olaraq, bir-birinin yanında, bir-birinin yanınca. Yan-yana oturmaq. Yan-yana durmaq. Yan-yana qoymaq. – Düzülmüş yan-yana daşlı təpələr; Qurulmuş keçilməz təbii səngər. . H. K. S.. Cəfər: – İki dənə yan-yana nömrə verin, – dedi. Ç..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • yan yana — zf. Biri ötekinin sağında veya solunda olarak, birbirinin yanında, birlikte İki karyolayı yan yana koymuşlar, adı olmuş ayrı yatak! M. Ş. Esendal …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yan — is. 1) Bir şeyin ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü Yolcuların girdiği iskele yanından kendini denize attı. M. Ş. Esendal 2) Sağ ve solun ortak adı, yön, taraf, cihet Yaşlı garson yanımıza geldi. Y. K. Karaosmanoğlu 3) Yer 4) Üst 5)… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yan-yanaşa — bax yan yana. <Cəmilə və Mirzağa> ahəstə addımlarla yan yanaşa olaraq mədənlərin arası ilə uzanıb gedən şose ilə gedirdilər. S. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yan — is. 1. Tərəf, ətraf. Yanlarda düşmən qalmamışdı. H. N.. <Güldəstə:> Məktub bu yandadı. H. Seyidbəyli. Yan almaq – yanaşmaq, yaxınlaşmaq, yaxın durmaq. <Rəsul> yan alıb lotubaşıdan xəbər aldı: – Əmi, bu kağızlar nə olan şeydir? «Aşıq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Yana language — The article is about a Californian language. For the Chinese city, see Yan an. Yana (also Yanan) is an extinct language isolate formerly spoken in north central California between the Feather and Pit rivers in what is now Shasta and Tehama… …   Wikipedia

  • Yana Klochkova — Jana Klotschkowa Persönliche Informationen Name: Jana Olexanderiwna Klotschkowa Nationalität …   Deutsch Wikipedia

  • yan — I (Cəlilabad, Oğuz) başqa. – Maha icazə ver, yan yerə gedəsiyəm (Oğuz); – Mən onnan danişdim, gəldim, o, yan yerə getdi; – Miyəllim diyən bı qağa yan yerdən gəlib, heləmi? (Cəlilabad) II (Cəlilabad) hissə. – Bı cücəni üç yana böləcəkdüg III… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • yan yatmak — 1) yana doğru çok eğilmek 2) sağa veya sola doğru eğilerek devrilmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Chen Yan (born 1981) — This is a Chinese name; the family name is Chen. Chen Yan Personal information Full name Chen Yan Nationality   …   Wikipedia

  • bəyan — is. <ər.> 1. Anlatma, izah etmə, şərh etmə, aydın və açıq söyləmə; izah, şərh, ifadə. Həkimin bəyanına görə, taxıl çöplərini qırıb yerə tökən həmin bu qurd imiş. C. M.. Görmüşəm çox gözəl gözəl şeylər; Söyləsəm gər, bəyanı tul çəkər. A. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.